LVS kauss IV posms,Jēkabpils > 100m

( 25.07.2015. )