Latvijas Vieglatlētikas savienība

Nosaukums: Biedrība "Latvijas Vieglatlētikas savienība"
Reģistrācijas numurs LV40008029019
Juridiskā adrese Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija
Faktiskā adrese Augšiela 1, Rīga, LV-1009, Latvija
Tālrunis +371 29511674
E-pasts lvs@athletics.lv
Mājas lapa Latvijas Vieglatlētikas Savienība
Banka

Konts
SEB Banka
UNLALV2X
LV89UNLA0002200700380

Arnis Lagzdiņš Dmitrijs Miļkevičs Lauris Madžuls
 arnis.lagzdins@athletics.lv dmitrijs.milkevics@athletics.lv lauris.madzuls@athletics.lv
+371 28355250
Prezidents Ģenerālsekretārs Sacensību direktors

 
Rebeka Ozolniece Dita Migala Svetlana Šatohina  
rebeka.ozolniece@athletics.lv dita.migala@athletics.lv
+371 29511674
svetlana@athletics.lv  
Komunikācijas vadītāja Biroja vadītāja/Personāla vadītāja Grāmatvede