Izglītības iespējas

Latvijas Universitāte
Uģis Bisenieks, Latvijas Universitātes Sporta centra direktors

Latvijas Universitātē vieglatlētika var justies kā sporta karaliene.
Lepojamies ar senajām tradīcijām un daudziem sportistiem, kuri, iegūstot universitātes diplomu, nesuši gan Latvijas Universitātes, gan savas valsts vārdu pasaulē. Aicinām sportistus izvēlēties veidot Duālo karjeru, jaunības maksimālismā iegūt izglītību un turpināt realizēt savus sportiskos mērķus. LU labākajiem studentiem-sportistiem ir iespēja saņemt jebkura studiju līmeņa pilnīgu vai daļēju maksas atvieglojumu.
Lai students saņemtu studiju atvieglojumus ir jābūt LU izlases dalībniekam vai kandidātam. Aicinām sportistus pieteikties LU Sporta centrā,  rakstot uz e-pastu sports@lu.lv pievienojot:
-CV
-Sportiskos sasniegumus
www.lu.lv


Rīgas Tehniskā universitāte
Egons Lavendelis, RTU Sporta centra direktors

Inženieru sports
Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) jau izsenis ir bijušas spēcīgas sporta tradīcijas. RTU jeb toreizējais Rīgas Politehniskais institūts (RPI) bija pirmā Latvijas augstskola, kurā 1958. gadā tika izveidota Fiziskās audzināšanas katedra, ilgu laiku sporta nodarbības 1. kursa studentiem bija obligātas, taču šajā studiju gadā RTU sniedz īpašu atbalstu jaunākā kursa studentiem, sportošanai piešķirot finansējumu, kā arī jau trešo gadu RTU piedāvā īpašās budžeta vietas jaunajiem sporta talantiem. Šāda RTU sporta atbalsta stratēģija ir vainagojusies panākumiem, jo universitātes paspārnē darbojas gan Latvijas spēcīgākā volejbola komanda, gan starp RTU studentiem atrodami olimpieši, kuri Latvijas vārdu nes pāri valsts robežām.

Īpašās budžeta vietas sportistiem
RTU ir tehniska augstskola, kurā skolojas topošie inženieri un augsto tehnoloģiju speciālisti, taču senās sporta tradīcijas universitātē joprojām izpaužas sportiskā gara uzturēšanā un sportistu atbalstīšanā. Tāpēc jau trīs gadus RTU atbalsta jauniešus, kuri uzrādījuši augstus sasniegumus konkrētā sporta veidā, kā arī guvuši labas sekmes vidusskolā vai studijās, viņiem piedāvājot īpašās RTU budžeta vietas.

Sports rokrokā ar studijām
Taču, lai iestātos sportistiem domātajās budžeta vietās RTU, ir jābūt sasniegumiem ne tikai sportā, bet arī mācībās. Viens no kritērijiem — vidējā atzīme liecībā nedrīkst būt zemāka par 7, jo tas dod pārliecību, ka jauniešiem, kuri pretendē uz RTU studiju vietām, ir nepieciešamais zināšanu līmenis, lai varētu studēt RTU. Neuzskatām par pareizu universitātē sportistus uzņemt tikai viņu sporta sasniegumu dēļ, jo mūsu vēlme ir atbalstīt sportistus, kurus interesē tehniskās zinātnes, izglītības ieguves procesā, lai viņi būtu konkurētspējīgi darba tirgū, kur aizvien ir akūts inženieru trūkums. Sekmju izrakstos uzmanību pievēršam RTU specifikai atbilstošajiem priekšmetiem — fizikai, ķīmijai, matemātikai — atbilstoši fakultātes, kurā sportists vēlas iestāties, profilam.

Atzīmes jauniešu liecībā, ne diplomā, skatāmies tāpēc, ka konkurss uz sportistu vietām RTU notiek, vēl pirms sākusies centralizētā uzņemšana Latvijas augstskolās un pirms vidusskolas absolventi saņēmuši savus diplomus, lai sportisti jau pirms uzņemšanas zinātu, vai ir tikuši RTU, vai arī jādomā par citām iespējām.

Tāpat, protams, svarīgi ir arī jauniešu sasniegumi sportā. Individuālajos sporta veidos priekšroku dodam sportistiem, kuri ir iekļauti Latvijas izlasē vai arī ir tās kandidāti.

RTU atbalsta studējošos sportistus, jo viņu treniņu specifika prasa, lai sportisti daļu laika pavada treniņnometnēs, kas nozīmē — studiju kavēšanu. RTU studentiem, studējot inženierzinātnes, svarīgi ir nokārtot laboratorijas darbus. Ja viņi treniņnometņu dēļ tos ir kavējuši, tad, kavējumu dokumentāli apstiprinot, ir iespējams laboratorijas darbus izstrādāt vēlāk. Tāpat RTU Sporta centrs aicina mācībspēkus iespēju robežās būt atsaucīgiem un elastīgiem, saskaņojot kavējumus un to dēļ vēlāk izpildītos darbus. Tāpat ir iespējams arī sesijas pagarinājums vai individuāls studiju plāns, ir iespēja studēt attālināti, jo RTU iekštīklā, elektroniskajā studiju vidē, mācībspēkiem ir jāievieto lekciju materiāls. Taču jāuzsver, ka zināšanu apjomam, kas jāapgūst, gan RTU sportistiem atlaides nedod.
https://www.rtu.lv/


Rīgas Stradiņa universitāte
Laura Ritova, RSU Sporta kluba vadītāja

RSU katru gadu uzņem piecus sportistus, kas ir būtisks pienesums sporta komandām vai arī individuālajiem sporta veidiem.
Tā ir mācību maksas atlaide 100% apmērā visu studiju laiku.
https://www.rsu.lv/