Ētikas un disciplinārā komisija

LVS, 05/05/2014 13:06

 

Ētikas un disciplinārā komisija (etika@athletics.lv)
Andis Pauniņš – komisijas vadītājs
Ieva Siugale
Vladlens RožnovsZIŅO PAR PĀRKĀPUMU