LOV sportisti

Anete Kociņa Anete Kociņa

"Sports man dod degsmi un aizrautību ikdienas dzīvei, kas neļauj apstāties, kamēr neesmu lepna par paveikto."

Agate Caune Agate Caune

"Skriešana mani pozitīvi uzlādē un motivē sasniegt jaunus mērķus!"

Arnis Rumbenieks Arnis Rumbenieks

“Soļošana ir mana iespēja realizēt savus dabas dotos talantus un ambīcijas. Šis ir sporta veids, kurā esmu atklājis pats sevi!”

Darja Sopova Darja Sopova

 

Gatis Čakšs Gatis Čakšs

"Metot škepu tev nav finiša līnijas, tas dod vēlmi tiekties pēc arvien tālākiem lidojumiem.”

Gunta Vaičule Gunta Vaičule

"Sports ir mana spēcīgākā pieredze dzīvē, ko man neviens nekad neatņems."

Iļja Petrušenko Iļja Petrušenko

“Kāds palīdzību meklē pie terapeita, kāds pie alus glāzes, savukārt mana terapija ir skriešana.”

Krišjānis Suntažs Krišjānis Suntažs

“Šķepmešana man ir viens no veidiem, kā šo dzīvi varu pieredzēt skaisti.”

Kristīne Blaževiča Kristīne Blaževiča

 

Gerda Kerija Dreimane Gerda Kerija Dreimane

"Vieglatlētika ir sporta veids, kurā es varu justies kā es, kurā es jūtos droši. Tā sniedz man emocijas, kuras ir vērts piedzīvot atkārtoti."

Laura Ikauniece Laura Ikauniece

“Sports ir manos gēnos iemantots, jau no paaudzes paaudzē, tam ir liela nozīme manā un manas ģimenes dzīvē.”

Atvars Ernests Paļulis Atvars Ernests Paļulis

"Vieglatlētika ir mana dzīves sastāvdaļa, kura nekad neizudīs."

Līna Mūze Līna Mūze

 

Madara Palameika Madara Palameika

 

Austra Ošiņa Austra Ošiņa

"Caur sportu es augu, mācos un veidojos kā personība."

Mareks Ārents Mareks Ārents

 

Oskars Grava Oskars Grava

"Laiks no starta līdz finišam ir kā daudzkārtējs paātrinājums ieguldītajam pirms tam."

Patriks Gailums Patriks Gailums

“Šķēpa mešanā uzvar tas, kurš met vistālāk. Mans uzdevums - mest vistālāk.”

Roberts Jānis Zālītis Roberts Jānis Zālītis

“Sports mani ieved citā pasaulē. Tur, kur viss prātam neaptveramais kļūst par realitāti.”

Rolands Štrobinders Rolands Štrobinders

 

Ruslans Smolonskis Ruslans Smolonskis

"Sportā iegūtā disciplīna ir visu manu dzīves sasniegumu pamats!"

Rūta Kate Lasmane Rūta Kate Lasmane

“Vieglatlētika ir neatņemama daļa manas dzīves. Tā mani ir veidojusi un attīstījusi, tā man ir palīdzējusi atklāt sevi.”

Sindija Bukša Sindija Bukša

 

Aleksandrs Kucs Aleksandrs Kucs