Universitātes sports

Reģistrācijas numurs:
40008022947
Juridiskā adrese:
Aspazijas bulv.5, Rīga, LV-1050
Faktiskā adrese:
Aspazijas bulv.5, Rīga, LV-1050
Vadītājs:
Uģis Bisenieks 29333956
Kontaktpersona:
Ābeļkalns Ilvis, tel.29263168
Telefons:
67034643
E-pasts:
sports@lu.lv

Sportisti

Sportists No
Airisa Cimermane