Liesma Sporta biedrība

Reģistrācijas numurs:
40008024295
Juridiskā adrese:
Jelgavas iela 6, Saldus, LV-3801
Faktiskā adrese:
Jelgavas iela 6, Saldus, LV-3801
Vadītājs:
Signe Birkenberga, tālr. 29956480
Kontaktpersona:
Mankusa Daila
Telefons:
29122234
E-pasts:
daila.sportaskola@saldus.lv;sisse201@inbox.lv

Sportisti