Rugāju sporta centrs

Reģistrācijas numurs:
40008070932
Juridiskā adrese:
Kurmenes iela 87A, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
Faktiskā adrese:
Kurmenes iela 87A, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
Vadītājs:
Inita Briede
Kontaktpersona:
Inita Briede
Telefons:
20277331
E-pasts:
sportacentrs@rugaji.lv
Mājas lapa:
http://rugaji.lv/pages/sports-centrs.html

Sportisti