LVS kauss II posms,Bauska > Lodes grūšana

( 20.05.2015. )