Kalendārajā konferencē prezentēts nākamā gada sacensību kalendārs

Ieva Misāne, 03/11/2023 11:30

2. novembrī notika Latvijas Vieglatlētikas savienības Kalendārā konference attālinātā veidā. Piedaloties vairāk nekā 70 dalībniekiem, tika pārrunātas šī gada sacensību aktualitātes un dalībnieki iepazīstināti ar 2024. gada sacensību kalendāru un dažādiem jaunumiem.

Sacensību direktors Lauris Madžuls, runājot par šī gada sacensību sezonu, norādīja uz vairākiem svarīgiem skaitļiem: Latvijā ir notikušas vairāk nekā 50 pasaules ranga sacensības, 20 Latvijas čempionāti, 4 Baltijas čempionāti un viens Pasaules čempionāts. Šobrīd reģistrēto sportistu skaits ir vairāk nekā 8000, bet līdz gada beigām šis skaits palielināsies. Salīdzinot ar pagājušo gadu, sportistu skaita ziņā ir vērojams pieaugums.

Dažas 2024. gada Latvijas čempionātu aktualitātes:

  • Turpmāk Latvijas U14 un Latvijas U16 čempionāts notiks atsevišķi, katrs savā datumā gan telpās, gan stadionā.
  • U14 grupas zēniem daudzcīņā stadionā pievienota kārtslēkšana.
  • Latvijas čempionātu normatīvu izpildei jauni nosacījumi: rezultātiem līdz 800m jābūt sasniegtiem ar elektroniku, savukārt sprinta distancēs un horizontālajās lekšanās vējš nevar pārsniegt +2m/s.
  • Jaunajā gadā notiks divi jauni Latvijas čempionāti sadarbībā ar biedrību Ultrataka – Latvijas čempionāts 24h skrējienā un Latvijas čempionāts vertikālajā kilometrā.

Savukārt Baltijas čempionātos jaunumi būs šādi:

  • Baltijas U18 un U20 čempionātā 10000m soļošanu nomaina 5000m soļošana.
  • Pieaugušajiem turpmāk būs 4x400m jauktā stafete, aizvietojot atsevišķās sieviešu un vīriešu stafetes.

Ir izveidota WhatsApp grupa par sacensību aktualitātēm, kurai aicinām pievienoties visus trenerus, lai pēc iespējas ātrākā veidā varētu saņemt svarīgāko sacensību informāciju: https://chat.whatsapp.com/BEa7kVTBDM80e8EwxzhVCg

Sporta direktore Ieva Misāne prezentēja kvalifikācijas noteikumus 2024. gada izlases sacensībām. Tuvākajā laikā tie tiks publicēti mājas lapā pie attiecīgajām sacensībām.

Kā viens no jaunumiem ir Ētikas un Disciplinārā politika, kas būs saistoša visām ar LVS saistītajām personām – darbiniekiem, treneriem, sportistiem, pakalpojumu sniedzējiem, utt. Galvenais politikas mērķis – nodrošināt, ka bērni un pieaugušie, nodarbojoties ar vieglatlētiku, atrastos drošā vidē un tajā valdītu augstas morālās un ētikas vērtības. Tuvākajā laikā informēsim biedrus, trenerus un sportistus par jauno politiku, ziņošanas iespējām par iespējamiem pārkāpumiem, lietu izskatīšanas kārtību un piemērojamiem sodiem.

Turpmāk, veidojot Latvijas izlases sastāvus, Treneru/Jaunatnes komisija un LVS valde ņems vērā dažas ar sportu nesaistītās darbības:

  • Nav konstatējami objektīvie apstākļi, kas liecinātu par pamatotām šaubām, ka sportista rīcība gan sporta pasākumu un sporta treniņu laikā, gan ārpus sporta pasākumiem un sporta treniņiem varētu radīt negatīvu ietekmi uz LVS vai Latvijas Republikas starptautisko tēlu.
  • Nav konstatējami objektīvie apstākļi, kas liecinātu par to, ka sportists ir publiski slavinājis, attaisnojis vai noliedzis noziegumus pret mieru, noziegumus pret cilvēci, kara noziegumus un/vai publiski slavinājis vai atbalstījis totalitārus režīmus vai kara propagandu, noliedzis Latvijas Republikas okupācijas faktu, vai apšaubījis Latvijas Republikas pastāvēšanas tiesisko un demokrātisko pamatu un teritoriālo integritāti.
  • Sportists nav aizdomās turamais vai pret sportistu nav uzsākta kriminālvajāšana par vardarbīgu vai seksuāla rakstura noziedzīgu nodarījumu. 

Konferences noslēgumā notika dažādas diskusijas par sacensību rīkošanas aspektiem gan no dalībnieku, gan sacensību organizatoru viedokļa, par Latvijas Jaunatnes olimpiādes iespējamo rīkošanu 2024. gadā, masu skrējieniem un citām aktualitātēm.

Paldies visiem par iesaisti un darbu!