Izmaiņas sportistu licencēšanas kārtībā jaunajā sezonā

Ieva Bļusina, 01/12/2020 16:00

2021. gadā paredzētas vairākas izmaiņas sportistu licencēšanas kārtībā. Turpmāk licences pasūtīt un iegādāties varēs Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) mājas lapā www.athletics.lv.

A un B licences
No 2020. gada 1. decembra LVS izdod divu veidu licences:
A līmeņa licence (A licence)
A licence ir maksas licence, ko iegādājas sportista pārstāvošā organizācija, treneris vai sportists. LVS izdotā A licence dod tiesības:

  • sportistam piedalīties LVS rīkotajos Latvijas čempionātos telpās un stadionā, kā arī Latvijas U14 čempionāta telpās atlases sacensībās;
  • tikt iekļautam Latvijas Nacionālās izlases sastāvā startiem Eiropas un pasaules līmeņa sacensībās, ja ir izpildīti LVS noteiktie atlases kritēriji;
  • iegūt LVS reitinga punktus treneru ranga noteikšanai.

A licence ir derīga no attiecīgā kalendārā gada 1. janvāra (vai no izdošanas datuma) līdz attiecīgā kalendārā gada 31. decembrim.

B līmeņa licence (B licence)
B licence bez maksas tiek piešķirta visiem Latvijas dalībniekiem, kuri viena kalendārā gada ietvaros piedalās LVS vai LVS juridisko biedru rīkotajās sacensībās (neskaitot Latvijas čempionātus telpās un stadionā) un kuru rezultāti ir publicēti LVS statistikas sistēmā www.athletics.lv. B licence ir derīga no attiecīgā kalendārā gada 1. janvāra (vai no izdošanas datuma) līdz attiecīgā kalendārā gada 31. decembrim.

“I Run Clean”
Lai saņemtu A licenci, sportistiem no U18 vecuma grupas jāapgūst antidopinga e-apmācība “I Run Clean”. Personu profilos redzama atzīme “I run clean: Ir sertifikāts” tām personām, kuras apguvušas programmu. Savukārt personām, kurām nav šāda atzīme, jāapgūst apmācības un tās pārstāvošajai organizācijai pie personas profila jāievada iegūtā sertifikāta kods.

Pasūtīšana un apmaksa
A licenci var pieprasīt organizācija vai jebkurš LVS mājas lapā reģistrēts lietotājs, veicot licenču pasūtīšanu un apmaksu LVS mājas lapā.
A licenci iespējams nopirkt, atverot personas profilu un pievienojot pirkumu grozam ar pogu "Pirkt":

Personai nav I Run Clean sertifikāts

 Personai ir I Run Clean sertifikāts


Lai organizācijām atvieglotu iespēju iegādāties licences vienlaicīgi vairākām personām, atverot organizācijas lapu (mazā ikona navigācijā blakus pogai "Pārvaldība") katram sportistam, kuram nav licence, tās numura vietā tiek attēlota poga "Pirkt" vai “Nepieciešams IRC sertifikāts”. 

Maksa par A licences saņemšanu ir jāveic:

  • juridiskām personām: apmaksājot rēķinu, kas sagatavots pēc rekvizītu norādīšanas un pieejams LVS mājas lapā pēc licenču pasūtīšanas;
  • privātpersonām: norēķinoties elektroniski (Paysera, Luminor, Swedbank, SEB, Citadele).

Tikai licencētus sportistus būs iespējams pieteikt Latvijas čempionātiem telpās un stadionā, tāpēc aicinām savlaicīgi pasūtīt un iegādāties licences, neatstājot šo procesu uz pēdējo brīdi.