LVS kauss IV posms,Jēkabpils > Shot Put

( 25.07.2015. )