Latvijas Vieglatlētikas savienība uzsāk tiesnešu apmācību programmu

Ieva Misāne, 22/12/2020 10:00

2021. gada janvārī Latvijas Vieglatlētikas savienība uzsāks vieglatlētikas tiesnešu apmācības tiešsaistē (e-vidē), kuras vadīs starptautiski sertificēts lektors Gatis Ratnieks, lai izglītotu esošos sacensību tiesnešus, piesaistītu jaunus interesentus un nodrošinātu sacensību tiesāšanu visaugstākajā līmenī.

Mērķis ir izveidot jaunu tiesnešu sertifikācijas un motivācijas sistēmu, kas palīdzētu sagatavot profesionālas vieglatlētikas tiesnešu komandas visā Latvijā.

Bezmaksas apmācību plāns paredz piecas tiešsaistes nodarbības, kuru laikā visiem interesentiem būs iespēja iepazīties un iegūt teorētiskās pamatzināšanas starptautiskajos vieglatlētikas sacensību noteikumos.

Visiem, kuri būs noklausījušies vismaz 4 no 5 lekcijām (lekcijas ilgums 1.5h), noslēdzošajā nodarbībā tiks izsūtīts elektronisks zināšanu pārbaudes tests. Testu nokārtojušie apmācību dalībnieki iegūs tiesnešu sertifikātu, kas dos iespēju piedalīties nākamā līmeņa apmācībās jau 2021. gada pavasarī.

Vieglatlētikas treneri pēc visu lekciju noklausīšanās saņems apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 10 stundu apmērā derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

Reģistrācija apmācībām: līdz 2021. gada 7. janvārim plkst. 12:00 notiek šeit.
Norises vieta: Zoom platforma.
Norises laiks: 2021. gada 11.- 29. janvāris.
Tēmas:

  1. Pasaules vieglatlētikas asociācijas noteikumu struktūra.
  2. Skriešanas veidu noteikumi.
  3. Tehnisko veidu noteikumi 1.daļa (lēkšanas disciplīnas).
  4. Tehnisko veidu noteikumi 2.daļa (mešanas un grūšanas disciplīnas).
  5. Daudzcīņu, telpu, šosejas, krosa, soļošanas un citu sacensību noteikumi.
  6. Zināšanu pārbaudes tests.

Aptaujā lūdzam norādīt jums vēlamās dienas un laikus e-apmācību lekcijām. Pēc reģistrācijas beigām visiem dalībniekiem nosūtīsim e-pasta ziņojumu ar datumiem un laikiem, kas būs izvēlēti, balstoties uz dalībnieku atbildēm.